Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Typové skúšky - zákon č. 30/2019 Z.z.Typové skúšky softvérov - hier pre výherné prístroje, technické zariadenia, terminály, videohry, prémiové hry, zariadenia a systémy pre hazardné hry.
Výstup:
  • Osvedčenie o typovej skúške


  • Súbory na stiahnutie momentálne nie sú dostupné, sú v procese prípravy.


    Zoznam kontaktov

    Ing. Marián SVETLÍK
    Vedúci skúšobne TSÚ

    Súbory na stiahnutie - typová skúška VHP podľa zákona č. 30/2019 Z.z.