Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Hasiace zariadenia a ich komponentyHasiace zariadenia a ich komponenty
  • skúšanie hadicových navijakov a nástenných hydrantov podľa noriem STN EN 671-1 a STN EN 671-2
  • skúšanie nadzemných a podzemných požiarnych hydrantov podľa noriem STN EN 14339 a STN EN 14384
  • skúšanie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov podľa noriem STN EN 3-6, STN EN 3-7, STN EN 3-8 a STN EN 3-9
  • skúšanie tlakových požiarnych hadíc podľa noriem STN EN 14540 a STN EN 694


Výstup: protokol o skúške


Zoznam kontaktov

Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci CERTITECH

Ostatné súbory