Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


ČerpadláSkúšanie čerpadiel, certifikácia (v spolupráci s COCV) a posúdenie zhody (v spolupráci s COCV).
 • Skúšky výkonových parametrov
 • Kavitačné skúšky
 • Skúšky samonasávacej schopnosti
 • Skúšky mechanickej bezpečnosti a ergonómie
 • Skúšky elektrickej bezpečnosti
 • Skúšky EMC (v spolupráci s COCV).


 • Výstup:
 • Protokol o skúške,
 • Certifikát (vydáva COCV).

 • Zoznam kontaktov

  Ing. Mário ZEMKO
  Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
  Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
  Skúšobný technik

  Ostatné súbory