Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Chladiaca a klimatizačná technikaChladiaca a klimatizačná technika
Skúšané výrobky a zariadenia:
 • chladničky a mrazničky pre domácnosť
 • chladiace a mraziace zariadenia
 • klimatizačné zariadenia

Prínos skúšky pre zákazníka:
Všetky chladiace, mraziace a klimatizačné výrobky umiestňované na trh EÚ sú potenciálne rizikové zariadenia, keďže obsahujú okrem strojových častí aj určité množstvo plynov, ktoré významným spôsobom vplýva na životné prostredie a na samotnú bezpečnosť užívateľov. Na dané výrobky sa vzťahujú nasledujúce smernice Európskeho parlamentu a rady:

 • Smernica o strojových zariadeniach: 2006/42/ES
 • LVD smernica: 2014/35/EÚ
 • EMC smernica: 2014/30/EÚ

Skúšobňa Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., má profesionálne vybavenie a dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti skúšania chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení. Na základe vykonaných skúšok si môžete overiť, či Váš výrobok spĺňa všetky náležitosti európskej aj národnej legislatívy a môže byť umiestnený na trh EÚ.

Poskytujeme tieto služby a skúšky:
 • skúška bezpečnosti strojového zariadenia
 • skúška mechanickej bezpečnosti a ergonómie
 • skúška určenia hlukových vlastností
 • skúška elektrickej bezpečnosti
 • skúška EMC
 • skúška pádom
 • skúška vibrácií
 • posudzovanie zhody a certifikácia


Zoznam noriem a legislatívnych predpisov
 • STN EN 12100, STN EN 378-1,2,3,4
 • Smernica o strojových zariadeniach: 2006/42/ES
 • LVD smernica: 2014/35/EÚ
 • EMC smernica: 2014/30/EÚ

Ostatné súbory