Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


HračkyHračkySkúšky mechanických a fyzikálnych vlastností hračiek, chemických vlastností hračiek, označovanie hračiek.
Význam skúšania hračiek
Iba bezpečné hračky neohrozujú užívateľov hračiek - deti. Skúškami hračiek bolo preukázané, že obsahujú škodlivé a zdravie poškodzujúce materiály. Mechanické vlastnosti hračiek spôsobujú časté zranenia detí a v niektorých prípadoch dokonca smrteľné úrazy. Cieľom je obmedzenie úrazov spôsobených hračkami a dosiahnutie dlhodobého prínosu v oblasti zdravia.

Kompetencie laboratória
 • Notifikovaná osoba č. 1299 pre smernicu 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.
 • Autorizovaná osoba podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie o akreditácii SNAS č. S-047 na skúšky hračiek.

Skúšané výrobky
 • Hračky pre deti do troch rokov.
 • Kočíky pre bábiky, hračky do vody.
 • Bábiky, figúrky, autíčka.
 • Odrážadlá, hojdačky, kĺzačky, funkčné hračky.
 • Hry, stavebnice, didaktické hračky, puzzle.
 • Chemické hračky a súpravy.
 • Hračky na baterky a na diaľkové ovládanie.
 • Textilné hračky, karnevalové kostýmy a masky.

Druhy vykonávaných skúšok
 • Skúšky mechanických a fyzikálnych vlastností hračiek.
 • Horľavosť hračiek.
 • Chemické a hygienické vlastnosti hračiek.
 • Bezpečnosť elektrických hračiek.
 • Balenie a označovanie hračiek.

Na základe predpisov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.
 • Nariadenie vlády SR č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
 • Harmonizované technické normy k smernici o bezpečnosti hračiek.


Výstup:
 • Protokol o skúške

Prílohy

13-003_13_004_zakon_78_2012_sk.pdf 13 004 zakon 78 2012 sk.pdf [162,08 kB]
13-004_hracky_sk.pdf hracky sk.pdf [2,28 MB]


Zoznam kontaktov

Milan KUČERKA
Skúšobný technik - spotrebný tovar, hračky

Ostatné súbory