Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosťSpotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosťSkúšanie spotrebičov na tuhé palivá na varenie pre domácnosť podľa normy STN EN 12815.
Výstup:

- Protokol o skúške.


Posledná aktualizácia: 24.11.2017


Zoznam kontaktov

Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb a skúšobne tepelnej techniky
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik

Ostatné súbory