Ostatné služby

Termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


InšpekcieAkreditovaný inšpekčný orgán typu A vykonáva inšpekcie podľa požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výstup:
- certifikát vnútropodnikovej kontroly
- správa z inšpekcie.

Inšpekčný orgán - súbory