Ostatné služby

Termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


Kontrola fotovoltaických elektrární (FVE)
Vo fotovoltaických elektrárňach termokamerou preverujeme:
 • fotovoltaické panely,
 • elektrické rozvádzače, meniče a ďalšie elektrické zariadenia,
 • vysokonapäťové časti transformátorov a sieťových rozvodov.


Termovíznou diagnostikou vykonávame:
 • pravidelnú kontrolu fotovoltaických panelov (z oboch strán), odhaľovanie chybných sektorov fotovoltaických panelov,
 • diagnostiku elektrických rozvádzačov, meničov, prístrojov a sieťových rozvodov,
 • kontrolu vysokonapäťových častí transformátora.


 • Profesionálny personál vykonáva meranie pomocou termokamery a následne vypracuje protokol , v ktorom zhrnie zistenia. Iba kvalifikovaný personál dokáže odhaliť príčinu vzniku poruchy a následne určiť spôsob odstránenia!
  Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii

  NázovHodnota
  Teplotný rozsahod -20°C do +1500°C
  Rozlíšenie320x240 pxl.
  Presnosť±0,2°C alebo 2 % z nameranej hodnoty