Novinky z TSÚ

Konferencia INOFEST

Pozývame Vás na najväčšiu inovačnú konferenciu Slovenska, ktorá sa bude konať 23.-24.9.2021 v Chateau Beladice.
Súčasťou INOFESTU bude vystúpenie predsedu vlády SR Eduarda Hegera, generálneho riaditeľa DG Research and Innovation Európskej Komisie Jeana-Erica Paqueta, Keynote rečníka Gerda Leonharda a ďalších významných hostí.

Zároveň máte počas konferencie možnosť prezentovať Vašu spoločnosť. Viac informácií nájdete tu: https://inova.to/eventy/inofest/. V prípade záujmu kontaktujte p. Jozefa Bujnovského z INOVATO: jozef.bujnovsky@inovato.sk.
Viac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>