Novinky z TSÚ

OZNAM

Z dôvodu rekonštrukcie vstupných priestorov TSÚ je vstup do budovy dočasne presunutý od Okresného úradu.
Bližšie pokyny Vám poskytneme na tel. čísle 033/79 57 111. Ďakujeme za pochopenie.  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>