Novinky z TSÚ

Upozornenie na falošný certifikát

Upozorňujeme verejnosť, že spoločnosť Katkut Gubyn Group LLC. (Ukrajina) zneužila meno a značku TSÚ Piešťany, š.p.
Spoločnosť uvádza na trh falošný certifikát pre výrobky – Jednorazové rukavice ako osobný ochranný prostriedok, pričom takýto certifikát TSÚ Piešťany, š.p., nikdy nevydal.

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>