Novinky z TSÚ

Usmernenie ÚNMS SR č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021

Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie zo dňa 26.02.2021 a odvolanie časti usmernenia ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020
Viac informácií nájdete po kliknutí.
Viac info >>>
  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>