Novinky z TSÚ

Usmernenie ÚNMS SR č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021

Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie zo dňa 26.02.2021 a odvolanie časti usmernenia ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020
Viac informácií nájdete po kliknutí.
Viac info >>>
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>