Novinky z TSÚ

 • Vzdelávanie špecialistov na trhový dohľad

  V rámci vzdelávania špecialistov sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnila odborná prednáška spojená s prehliadkou skúšobných laboratórií.
  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka


  Viac info >>>

 • Seminár o robotike

  Ing. Peter Pagáč, vedúci inšpekčného orgánu TSÚ, sa zúčastnil na „SEMINAR IN THE BOX“ venovanom robotike, ktorý sa konal dňa 22.11.2018 v priestoroch ELESKO Wine Park v Modre.
  Viac info >>>

 • Zákaznícky deň inšpekčného orgánu a OPO

  V dňoch 25.-26.10.2018 sa v príjemnom prostredí penziónu Vintop Karkó v Búči uskutočnil zákaznícky deň inšpekčného orgánu a OPO TSÚ Piešťany, š.p.
  Viac info >>>

 • Zmena v legislatíve detských ihrísk

  Ste prevádzkovateľom detského ihriska? POZOR! Pripravte sa na nové zmeny v legislatíve!
  Viac info >>>

 • Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

  Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
  Viac info >>>