Novinky z TSÚ

 • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

  V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
  Viac info >>>

 • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

  Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
  Viac info >>>

 • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

  Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

  Viac info >>>

 • Preteky dračích lodí na Lodenici 04.06.2022


  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 23. decembra 2022 až 01. januára 2023 máme podnikovú dovolenku.
  Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov!

 • Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

  Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
  Viac info >>>