Novinky z TSÚ

Sprístupňovanie tlakových zariadení na trhu

Dňom 19.07.2016 nadobúda účinnosť NV SR 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Novú žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ/ Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach si môžete stiahnuť TU.
Viac info >>>
  • Xenotest

    Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia
    Viac info >>>

  • Pozvánka na seminár

    Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení
    Viac info >>>