Novinky z TSÚ

Deň skúšobníctva 2017

Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Pri tejto príležitosti sa konal odborný seminár spojený so slávnostným odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo. Laureátmi tejto ceny sa stali aj naši kolegovia, ktorí prevzali ocenenia z rúk predsedu ÚNMS SR, Ing. Pavla Pavlisa.

Ing. Igor Kuruc, CSc., získal cenu za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, ako aj za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody. Ing. Dušan Hanko získal ocenenie za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody a Ing. Jozef Pillár za významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania a za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach. Našim oceneným kolegom srdečne blahoželáme!
  • Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

    Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
    Viac info >>>

  • Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

    27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
    Viac info >>>