Kontakt

Kontaktný formulár


Overovací kód

Vaša správa

    * povinný údaj


Zoznam kontaktov


SPOJOVATEĽKA
VEDENIE
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
Eva MATIOVÁ
Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa
ÚSEK CERTIFIKÁCIÍ, INŠPEKCIÍ A ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ing. Igor KURUC, CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
Ing. Martina ŠURINOVÁ
Pracovníčka úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
ÚSEK SKÚŠOBNÍCTVA
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne TSÚ
OBCHODNÉ ODDELENIE
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia
Bc. Ivan SIKOMAS
Pracovník obchodného oddelenia
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY COCV
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
Ing. Jana LEVICKÁ
Pracovník oddelenia COCV
Zuzana VAVROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
CERTITECH - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Ing. Martin MIKLÁNEK
Vedúci CERTITECH
CERTICOS - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB
Ing. Igor KADLEC
Vedúci certifikačného orgánu osôb
INŠPEKČNÝ ORGÁN A OPO
Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Zuzana KAVALCOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
Marián KOVÁČ ml.
Pracovník inšpekčného orgánu
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
Ing. Rastislav SVITEK
Pracovník inšpekčného orgánu
Rudolf FÜHRICH
Pracovník inšpekčného orgánu
SKÚŠOBŇA TEPELNEJ TECHNIKY
Ing. Peter ORIHEL
Vedúci skúšobne tepelnej techniky
Ing. Jozef PILLÁR
Skúšobný technik
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik
Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
Ján VESELÝ
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV A STAVIEB
Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb
Peter SUMMER
Skúšobný technik
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik
Ing. Denis SAMKO
Skúšobný technik
Dušan MELICHER
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA STROJOV A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik
Viliam MELÚCH
Skúšobný technik - elektro, EMC, inšpektor VTZ elektrických
Štefánia MELÚCHOVÁ
Pracovníčka skúšobne
Ing. Matúš MAŤAŠ
Skúšobný technik
Martin SABO
Skúšobný technik
Ing. Ľuboš VANČO
Skúšobný technik
Ing. Mário ZEMKO
Skúšobný technik
Ing. Martin JAMBOR
Skúšobný technik - technická akustika
SKÚŠOBŇA ELEKTRO A VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
Ing. Miroslav MARTINKO
Skúšobný technik
Ing. František MAYER
Skúšobný technik
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik
Ing. Katarína VAVRINCOVÁ
Pracovníčka skúšobne
Zita BUBLAVÁ
Pracovníčka skúšobne
Milan KUČERKA
Skúšobný technik - spotrebný tovar, hračky
METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Peter PIKUS
Vedúci laboratória
Milan KREMPA
Pracovník laboratória
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
Martin CEPKO
Pracovník laboratória
Mgr. Katarína ORŠINOVÁ
Metrológ ústavu/pracovníčka laboratória
Ing. Marek MACEJKA
Pracovník laboratória
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória
Roman ERTL
Pracovník laboratória
Ing. Dušan LETKO
Skúšobný technik - technická akustika
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Mária SVITKOVÁ
Vedúca ekonomického oddelenia
Božena VALOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Dana ŠALÁTOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Marta MACHÁČOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Dana DRAHOVSKÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
OSTATNÉ ODDELENIA
Andrej KRALOVIČ
Vedúci IT oddelenia
Bc. Rastislav KARABA
Pracovník IT oddelenia
Daniela PAULÍKOVÁ
Hospodárska správa, údržba budov, investičné a registratúrne stredisko