ATP - príloha 
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“ 
 
Aktualizované 7.3.2012.
ATP - príloha
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“

Aktualizované 7.3.2012.
PDF  [142,01 kB]
RTF  [111,75 kB]
ATP - žiadosť 
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine 
 
Aktualizované 7.3.2012.
ATP - žiadosť
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine

Aktualizované 7.3.2012.
PDF  [182,29 kB]
RTF  [220,82 kB]
Plynové spotrebiče a účinnosť teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá - žiadosť stále platná, súbežne platí nová 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2009/142/ES (Nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z.z.) o spotrebičoch plynných palív 
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z) o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013 
 
Aktualizované 3.5.2016.
Plynové spotrebiče a účinnosť teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá - žiadosť stále platná, súbežne platí nová
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2009/142/ES (Nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z.z.) o spotrebičoch plynných palív
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z) o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013

Aktualizované 3.5.2016.
PDF  [46,01 kB]
RTF  [350,36 kB]
Plynové spotrebiče - nová žiadosť 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá 
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013 
 
Aktualizované 22.02.2018.
Plynové spotrebiče - nová žiadosť
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/42/ES (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z o účinnosti teplovodných plynových kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013

Aktualizované 22.02.2018.
PDF  [45,12 kB]
RTF  [344,29 kB]
Projektová dokumentácia 
Žiadosť o o posúdenie 
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, 
- konštrukčnej dokumentácie, 
- technického zariadenia a technológie, 
- materiálu, 
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Aktualizované 23.2.2012.
Projektová dokumentácia
Žiadosť o o posúdenie
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny,
- konštrukčnej dokumentácie,
- technického zariadenia a technológie,
- materiálu,
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 23.2.2012.
PDF  [138,21 kB]
RTF  [2,13 MB]
Inšpekčný výkon 
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ 
 
Aktualizované 27.9.2011.
Inšpekčný výkon
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ

Aktualizované 27.9.2011.
PDF  [149,84 kB]
RTF  [319,4 kB]
Posúdenie zhody výrobkov 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby). 
 
Aktualizované 5.2.2014.
Posúdenie zhody výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby).

Aktualizované 5.2.2014.


PDF  [40,58 kB]
RTF  [344,52 kB]
Hračky 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb 
 
Aktualizované 20.11.2012.
Hračky
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb

Aktualizované 20.11.2012.
PDF  [41,7 kB]
RTF  [335,1 kB]
Emisie hluku 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES / Nariadenia vlády SR č. 222/2002 Z. z. o emisiách hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí a na poskytnutie ďalších služieb 
 
Aktualizované 28.2.2014.
Emisie hluku
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES / Nariadenia vlády SR č. 222/2002 Z. z. o emisiách hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí a na poskytnutie ďalších služieb

Aktualizované 28.2.2014.
PDF  [42,35 kB]
RTF  [356,36 kB]
Stavebné výrobky 
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011. 
 
Aktualizované 28.2.2014.
Stavebné výrobky
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011.

Aktualizované 28.2.2014.
PDF  [46,88 kB]
RTF  [387,2 kB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie) 
 
Aktualizované 29.01.2018.
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie)

Aktualizované 29.01.2018.
PDF  [75,85 kB]
RTF  [4,12 MB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické 
 
Aktualizované 23.2.2012.
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické

Aktualizované 23.2.2012.


PDF  [182,96 kB]
RTF  [2,16 MB]
Priebežný dohľad 
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. 
 
Aktualizované 8.10.2013.
Priebežný dohľad
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.

Aktualizované 8.10.2013.
PDF  [38,76 kB]
RTF  [311,01 kB]
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD 
 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia 
 
 
Aktualizované 27.4.2016.
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD

Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia


Aktualizované 27.4.2016.
PDF  [71,99 kB]
RTF  [361,17 kB]
Jednoduché tlakové nádoby 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách 
 
Aktualizované 27.4.2016.
Jednoduché tlakové nádoby
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách

Aktualizované 27.4.2016.
PDF  [42,69 kB]
RTF  [317,35 kB]
Strojové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach 
 
Aktualizované 27.4.2016.
Strojové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES / Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. o strojných zariadeniach

Aktualizované 27.4.2016.
PDF  [45,23 kB]
RTF  [349,02 kB]
Tlakové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach. 
Aktualizované 27.4.2016.
Tlakové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach.
Aktualizované 27.4.2016.
PDF  [43,49 kB]
RTF  [347,1 kB]
                
                  
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
 
Aktualizované 02.02.2017.


Žiadosť SOLAR KEYMARK
Žiadosť SOLAR KEYMARK

Aktualizované 02.02.2017.
PDF  [68,29 kB]
RTF  [4,54 MB]
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore 
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007. 
 
Aktualizované 11.4.2011.
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007.

Aktualizované 11.4.2011.
PDF  [47,66 kB]