Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Metrologické laboratórium


AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

Merače pretečeného množstva vody
Overovania značka: M17
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2016/900/009122/03147 z 15. 11. 2016

Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
Overovania značka: M47
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005127/02227 z 21. 10. 2013

Momentové kľúče do 1000Nm
Overovacia značka: M65
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2016/900/009123/03148 z 15. 11. 2016

Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
Overovacia značka: M91
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2017/900/010219/02639 z 20. 07. 2017